Hangi Kağıtlar Geri Dönüşür?

Gazete, dergi ve mecmualar, defterler, kitaplar, kataloglar, prospektüsler, kartonlar, formlar, bilgisayar kağıtları, sigara paketi kağıtları, plastik içermeyen bisküvi, sakız vb. Kağıtları, not kağıtları, kağıt torbalar geri dönüşümü mümkün olan kağıtlardır.

Hangi Kağıtlar Geri Dönüşmez?
Yağlı ve ıslanmış kağıtlar, duvar kağıtları ,yapıştırma bantları, karbon ve faks kağıtları, manyetik bant ve kartlar, yapışkanlı ve mumlu kağıtlar, kaplama kağıtları,tuvalet kağıtları,kağıt mendiller,havlu mendiller hijyen mendillerinin geri dönüşümü mümkün değildir.

Kağıt Geri Dönüşümünün Faydaları Nelerdir ?
Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir.
1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;

-12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
-12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
-34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
-ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
-kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,
-2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
-20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kw/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

Kağıt Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?
Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. Kağıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre içinde ulaşılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.

Kağıtlar Geri Dönüştürülerek Neler Elde Edilir ?
Kağıt ve kartonlar  geri dönüştürülerek yine kağıt ve karton elde edilir, ayrıca içecek kartonları olan lamine kartonlar, %80 kağıttan ve az bir oranda polietilen ve alüminyumdan oluşmaktadır. Kullanılmış lamine karton yüksek sıcaklıkta preslenerek yoğunlaştırılıp masa, sandalye, dolap gibi mobilya üretiminde ve aynı zamanda  kağıt hammaddesi olarak da kullanılabilmektedir.


Camın Geri Dönüşümü

Hangi Cam Malzemeler Geri Dönüşebilir?
Her türlü cam malzeme sonsuz kere geri dönüştürülebilir. Cam ambalajların geri dönüştürülmesi için kapağının çıkarılmış olması ve ambalajının kirlerden arındırılmış olması gereklidir. Cam diğer geri dönüşen malzemelere karşılık sınırsız olarak geri dönüşebilr.

Cam Geri Dönüşümünün Faydaları
Camın hammaddesi olan kum soda ve kireç kullanımında azalma ;

Enerji tüketiminde % 25,
Hava kirliliğinde % 20 ,
Maden atığında % 80 ,
Su tüketiminde % 50 azalma sağlar.

Camın Geri Kazanımı Nasıl Yapılır?
Cam atıklar (şişe, kavanoz vb.) toplama kutularında toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Burada cam kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Bu şekilde tekrar cam olarak kullanıma geçer.

 

Metalin Geri Dönüşümü

Hangi Metal Malzemeler Geri Dönüşebilir?
Her çeşit   metal geri dönüştürülebilir. Metal geri dönüşümünde ilk sıraları çelik, alüminyum ve bakır almaktadır.

Metal Geri Dönüşümünün Kazançları
1000 kg. Kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg. Demir cevherinden, 454 kg. Kok kömüründen ve 55 kg. Kireç taşından tasarruf edilmiş olunur.
Kullanılmış çelikten çelik üretildiğinde su kirliliği ve hava kirliliği ¼ oranında azalır. Enerjinin  % 74 ve hammaddenin % 90 korunduğu, su tüketiminin % 40 azaltıldığı,  atık su kirlenmesinde % 76, hava kirlenmesinde % 86 ve maden atıklarında % 97 azalma olduğu, gözlenmiştir.

Alüminyumun geri kazanımıyla;

enerji tüketiminde azalma % 95,
hava kirliliğinde azalma % 90,
su kirliliğinde azalma % 97,
baca gazı kirletici emisyonunda azalma % 99 oranında olur ve boksit cevherinde korunmuş olur.


Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında;

8 kg boksit madeni,
4 kg kimyasal madde,
14 kw/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.

10 adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında;

100 kw/sa bir lambanın 35 saatte
bir televizyonun 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.

 

Plastiğin Geri Dönüşümü

Hangi Plastik Malzemeler Geri Dönüşür?
PET, PE, PS, PP, PVC şişeler, plastik süt ve ayran kutuları, plastik torbalar, plastik soda şişeleri, plastik meşrubat şişeleri, şampuan, deterjan, çamaşır suyu şişeleri, strech film, yoğurt kapları, motor yağı kutuları, boya kutuları, margarin kapları, kirli ve yağlı kaplar özel işlemlerden geçirildikten sonra geri dönüşümü mümkün olmaktadır.

Plastik Malzemelerin Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?
Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim  işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.